FarmDigital news

Interview farmer using FarmDigital

Lastenverlichting voor telers

Author: Content Manager/Thursday, January 28, 2016/Categories: Farm digital, Horticulture, Arable

Op 19 januari vond de workshop FarmDigital voor Solution Providers plaats. De Solution Providers kregen gedurende deze workshop uitleg over de ins en outs van het project. 

Een van de sprekers was Roy Michielsen, medewerker van Erf b.v., het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf van Nederland waar verschillende gewassen geteeld worden. Speciaal voor telers kan het FarmDigital project een verlichting van de administratieve lasten zijn. 

Roy geeft aan dat Erf b.v. in de bedrijfsvoering zoveel mogelijk gebruik maakt van de meest moderne technieken. Dit zijn onder andere het rijden op GPS, waardoor ze met de nauwkeurigheid van 3 tot 4 centimeter kunnen schoffelen, het gebruik van een cameraschoffel en rupsen voor het verminderen van de bodemdruk. 

Daarnaast benadrukt Roy het belang van het FarmDigital project voor hem als teler, omdat dit zijn administratieve last verminderd. “Waar de boer eigenlijk mee bezig wil zijn, is het telen van zijn product. Niet met de administratieve rompslomp die daarmee gemoeid is. Voor GlobalG.A.P. zijn al flink wat bewijsstukken benodigd. Dit wordt op dit moment wel bijgehouden, maar allemaal in losse systemen. Track & Trace gaat middels Excel, effectief, maar niet efficiënt. Interactie tussen de systemen zou hiervoor de oplossing zijn. Daarmee hoeft niet alles steeds opnieuw te worden ingevoerd.”

Steeds meer afnemers vragen steeds meer informatie. Teeltregistratie, Track & Trace, certificaten, dit zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Voor iedere afnemer wordt dit nu los beschikbaar gesteld. “Heel veel dingen zijn we nu dubbel aan het doen. Meer integratie, koppeling van data en het extern toegang geven tot relevante data zou deze lasten aanzienlijk verlichten. Op dit moment is ook niet zichtbaar wat er precies met de data gebeurt en wat er met het product gebeurt. Wanneer het mogelijk zou zijn om deze data in te zetten als benchmarkdata zou dit ook weer waardevol zijn voor de leverancier, de teler.”

Het onderzoeksprogramma FarmDigital is met dit doel gestart.  Onderzoekers werken in samenwerking met bedrijfsleven en standaard zettende organisaties toe naar een situatie waarin data maar één keer ingevoerd hoeft te worden. Vervolgens kan deze eenvoudig gedeeld worden. Het project richt zich hiervoor op het standaardiseren van data en het ontwikkelen en implementeren van een onafhankelijk digitaal platform. Via dit platform, waarvoor in het onderzoek  het systeem van Agriplace wordt gebruikt, is het eenvoudiger om data te delen en te hergebruiken. Het is in een oogopslag duidelijk welke documentatie aanwezig is en welke documenten benodigd zijn. 

“Voor de toekomst hopen wij dat met de GPS meer uitwisseling mogelijk is van de trekker/werkzaamheden in het veld naar het administratieve systeem. Hierin ligt nog een mooie uitdaging.”

Wilt u meer weten over het FarmDigital project? Kijk op www.farmdigital.nl/Agriculture of www.farmdigital.nl/Horticulture 

Print

Number of views (1084)/Comments (0)